Vereisten voor implementatie formatieve toetsing?

Momenteel volg ik een MOOC bij de Open Universiteit over formatieve toetsing. In het kader van een verdiepingsopdracht moet een wetenschappelijk artikel over formatieve toetsing samengevat worden en via het MOOC-blog gedeeld worden.  De leeropbrengst van deze opdracht is hoog voor mij. Daarom zet ik het ook door naar dit blog. Te beginnen met een plaatje van het conceptuele model van de vereisten:

afl-implementatie_black

Figuur 1 Conceptueel model voor implementatie van formatieve toetsing (Afl) Bron: door H. Krabbe interpretatie & bewerkte versie van Heitink, M.C.et al. Educational Research Review 17 (2016). P.59.

Vereisten om formatieve toetsing te implementeren?

Bestaan er vereisten voor het implementeren van formatieve toetsing in de onderwijspraktijk? Blijkbaar ben ik niet de enige met deze vraag. Heitink, Van der Kley, Veldkamp, Schildkamp & Kippers (2016), hebben hier een literatuuronderzoek naar uitgevoerd. In het kader van een verdiepingsopdracht van de MOOC bij de Open Universiteit over formatieve toetsing wordt een samenvatting gemaakt van de wetenschappelijke publicatie hierover in Educational Research Review.

Samenvatting:

Al veel onderzoekers hebben bevestigd dat formatieve toetsing (Assesment for Learning, verder afgekort als Afl) het leren van de student aantoonbaar verbetert. Welke factoren de implementatie ervan in de dagelijkse onderwijspraktijk faciliteren of juist hinderen is onduidelijk. Literatuuronderzoek van Heitink et al. wijst uit dat er vereisten zijn ten aanzien van de context, de docent, de student en de toetsing zelf. De resultaten van het onderzoek dragen bij aan het beter begrijpen van de verschillende facetten waarmee rekening gehouden moet worden wanneer het toetsen van het leren (Afl) geïmplementeerd gaat worden.

De uitgebreide samenvatting is hier te downloaden als pdf bestand:  Samenvatting_verdiepingsartikel_29.05.2016

Model 21e eeuwse vaardigheden

Model_21e_eeuwse_vaardigheden

21e eeuwse vaardigheden SLO/Kennisnet bron: Kennisnet

Kennisnet en SLO hebben de handen ineen geslagen om het model van de 21e eeuwse vaardigheden aan te scherpen. Meest significante verschil is dat de digitale geletterdheid opgedeeld is in vier deelvaardigheden. Meer informatie hierover  is onder andere te vinden op de website van het SLO. Je kunt daar op elk segment klikken voor aanvullende informatie over de vaardigheid.

Er wordt overigens herhaaldelijk verwezen naar de 21e-eeuwse-vaardigheden-in-het-curriculum-van-het-funderend-onderwijs. Deze rapportage richt zich op het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs en is gedaan in opdracht van het Ministerie van OCW. Het is een eerste aanzet om in kaart te brengen wat de 21e eeuwse vaardigheden inhouden maar ook op welke manier ze binnen het onderwijs een plek moeten krijgen.

Kwalificatiedossier mbo docent

Het eerste exemplaarKD_mbo_docent van het kwalificatiedossier van de docent mbo is op 29.06.2015 officieel overhandigd aan minister Bussemaker.  In dit dossier staat beschreven welke specifieke taken en deeltaken een mbo docent heeft en welke kennis en vaardigheden daarbij nodig zijn. Er zijn 6 taken.

de docent:

 1. draagt er zorg voor dat hij professional is en blijft
 2. ontwikkelt een onderwijsprogramma
 3. voert een onderwijsprogramma uit
 4. begeleidt de studenten tijdens de leerloopbaan
 5. is actief betrokken bij de beroepspraktijkvorming
 6. construeert, hanteert en evalueert beoordelingsinstrumenten

Het wordt in heldere taal op overzichtelijke wijze uitgelegd.  Download hier de pdf: Competenties_docent_mbo.

Trending: Personalized Learning

Momenteel ben ik betrokken bij twee grote herontwerp-trajecten in het mbo. De eerste is het ontwerpen van onderwijs in relatie tot de nieuwe mbo-kwalificatiedossiers. Het tweede betreft ‘scholing’ van de nieuwe medewerkers / jonge docenten. De blogpost over Personalized Learnig scherpt mijn denken aan en is voor iedereen die bezig is met (her)ontwerp een ‘must read’! In aanvulling op dit thema staan in deze publicatie hele bruikbare ontwerpprincipes om zo’n gepersonaliseerde leeromgeving tot stand te brengen: http://www.inacol.org/cms/wp-content/uploads/2013/10/iNACOL-Mean-What-You-Say-October-2013.pdf.

Education to Save the World

What does 21st Century Learning or education innovation really mean? It’s a concept that often has assumed agreement — but it needs a lot of unpacking and discussion.

There seems to be a set of trends for what topics dominate “education innovation” over the course of the last three decades:

1990s: Increased rigor, college access for all

2000s: Tech, tech and more tech: 1:1 devices, making, coding, 3D printing, etc.

Now: Personalized Learning

What does personalized learning mean? Here’s a nice infographic published by EdWeek along with a good story to summarize the current thinking.

It’s an important piece of education innovation. But as the EdWeek story points out, many people say or think they are doing it when they are really missing the mark. For most, it’s a form of differentiation. But we can’t give different students a different set of worksheets and pat ourselves on the back thinking…

View original post 192 woorden meer

Gratis OU Masterclass informatievaardigheden voor onderzoekers

Alle eerste en tweede jaars MLI-ers (en andere belangstellenden) opgelet! De open universiteit geeft tussen 12-19 november een (gratis) online masterclass (m.c.) over informatievaardigheden voor onderzoekers. Tijdens de m.c. wordt ingezoomd op problemen die je ervaart bij literatuuronderzoek maar eindigt bij de praktijk, namelijk hoe je zelf je onderwijs voor jouw studenten kunt inrichten zodat je studenten een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen.

Zelf ervaar ik de masterclasses van de OU altijd als zeer betekenisvol, gevarieerd en direct toepasbaar in de praktijk. Dus wellicht tot ziens in de mc?

Meer informatie is hier te vinden http://www.ou.nl/web/nieuws-en-agenda/nieuwspagina?p_p_id=Nieuwsartikel_WAR_portlets_INSTANCE_SiJ2&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-5&p_p_col_count=1&id=268675

Is veranderkunde al weer achterhaald?

Vorige week had ik een gesprek met een manager van het HBO. We filosofeerden samen over het (nieuwe?) beroepsprofiel van de toegepaste psychologen . Welke competenties hebben deze beroepskrachten nodig in een werkomgeving die zo dynamisch is dat dit een andere manier van werken vraagt?  Een manier van werken die  een beroep doet op eigenschappen / kwaliteiten die vaak niet expliciet in het beroepsprofiel beschreven staan. De medewerker van straks is in staat zich te handhaven in de continuïteit van de verandering en tegelijkertijd in staat om de organisatie hierin mee te nemen.

Deze week kreeg ik van een collega een link door over veranderkunde. Grappig genoeg is ook hier de werknemer de sleutel voor organisatieveranderingen. Kortom, het artikel is op zijn minst een aantrekkelijke kapstok om op een andere manier naar veranderingen, veranderingsprocessen en functioneren van individuen in en met een collectief te kijken.

https://www.managementsite.nl/veranderkunde-achterhaald# 

Leren ontrafeld

Graag aandacht voor het blog: “leren ontrafeld” (http://patrick.familiekoning.com/). Het webblog dat leren en doceren ontrafelt, aldus de eigenaar. Vooral op het gebied van onderwijs, ICT, social media, mediawijsheid enz. biedt dit blog waardevolle informatie, waaronder filmpjes, publicaties en lesmateriaal. Zo staat er bijvoorbeeld een leuk filmpje op van Sanne Dekker waarom kennis over het brein de motivatie van studenten verhoogt (http://patrick.familiekoning.com/2014/09/08/kennis-over-het-brein-verhoogt-motivatie-bij-studenten/). Het laatste was voor mij de aanleiding om het blog te bezoeken.

Missie voltooid

Het eindgesprek is achter de rug. Missie voltooid, twee jaar MLI afgerond. Tot op de laatste seconde voor mij een leerzaam traject. Alles bij elkaar opgeteld ben ik om heel veel verschillende redenen trots op deze prestatie. Martin en Eric hebben op buitengewoon knappe manier ingespeeld op mijn veel te hoge stressniveau, waardoor ik blokkeerde. Ryan en Deci, Jarvis, Biesta, Hattie, Kotter, Weggeman, Korthagen, Hofstede, Valcke, Dick, Carey & Carey enz…. allemaal volledig verdwenen.

Ik zie het zelf ook  gebeuren bij mijn studenten bij eindgesprekken, ze blokkeren. Hier ga ik me zeker verder in verdiepen. Wat veroorzaakt die blokkade in het algemeen en bij mij specifiek? Hoe hef ik hem op bij mezelf in soortgelijke situaties? Hoe kan ik hem opheffen bij mijn studenten als ik aan de beoordelaars kant zit? Nu doe ik dat voornamelijk op een intuïtieve manier met een beetje kennis vanuit de positieve psychologie . Ik ga me specifiek richten op interventies die vanuit deze positieve psychologie ontwikkeld zijn vanwege hun bewezen effectiviteit en omdat dit meer aansluit bij mijn visie op begeleiden.

Tips van mijn kant:

 • Oefen het gesprek  in je leerteam en stel elkaar kritische vragen over het hoe en waarom van je handelen, waarbij je expliciet doorvraagt welke onderliggende ideeën (theorieën) meespelen. Vraag door. Stel elkaar ook kritische vragen die zijdelings te maken hebben met de beschreven kritische beroepssituatie. Als er dan tijdens het gesprek een zijspoor genomen wordt, overvalt dat je misschien niet.
 • Neem een kort stukje van zo’n oefensituatie op en luister / kijk terug. Komt jouw boodschap over zoals je wilt dat deze overkomt? Wat kun of wil je versterken?
 • Bereid het echte  gesprek voor (natuurlijk!) door voor jezelf te concretiseren waarom je op een bepaalde manier gehandeld hebt tijdens de beschreven kritische beroepssituaties (is het wel fijn natuurlijk als dat bij het eindgesprek ook naar boven komt….)
 • Verwoord jouw handelen en daarbij vooral jouw overwegingen + op welke kennisbasis je dit bewust of onbewust gedaan hebt. In een aantal kritische beroepssituaties heb je heel bewust nieuwe kennis toegepast. In een aantal situaties kom je hier bij de reflectie achter. Juist het zichtbaar maken van dit proces zorgt ervoor dat je volgende keer in soortgelijke situaties beter begrijpt wat er gebeurt en daardoor ook doelgerichter kunt sturen. Gebruik vooral het woordje “ik” en niet “je” als je dit doet.
 • Wees trots op het moment van ingaan van het gesprek, dat is al een prestatie op zich!
 • Het gesprek gaat over JOU! Ik merkte dat ik het moeilijk vond om te verwoorden wat ik vond en wat mijn aandeel en mijn invloed was. Daardoor praatte ik veel meer over het proces en over het product. En niet zo zeer over mijn invloed op dat proces en op het eindproduct.
 • Tot slot mijn favoriete relativerende gezegde uit India (auteur onbekend 🙂 ): “Everything will be all right in the end. And if not? It is not yet the end!”

2014-06-24 13.45.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-06-24 13.42.24

Visible Learning (John Hattie) in een infografiek

Mooi gedaan. Alle credit voor lerenhoezo.wordpress.com

Leren.Hoe?Zo!

Via Twitter (@LeerZichtbaarVL) ontdekte ik deze infografiek met enkele van de effect sizes die John Hattie bundelde in “Visible Learning”. Eerder postte ik al een TEDx-video op dit blog van John Hattie over het belang van de leerkracht en expertise.

View original post

“Van werkdocument tot eindverslag”

Er is een nieuw boek verschenen wat heel bruikbaar is voor iedereen die in een onderzoeksproces zit:  “Van werkdocument tot eindverslag” door Joke Kiewiet-Kestler. Op haar blog is uiteraard meer informatie te vinden. Daar zijn trouwens ook handige hulpdocumenten te vinden. Persoonlijk vind ik de benadering van ‘onderzoek als D-tour‘ krachtig gevisualiseerd omdat je daarmee de samenhang van het hele proces van probleemstelling tot aanbevelingen in één oogopslag ziet. Voor de prijs hoef je het niet te laten. Voor minder dan 15 euro heb je een heel transparant hulpmiddel bij het onderzoeksproces!

Afbeelding

 

Blogcollectief Onderzoek Onderwijs

Wij willen onderwijskundig onderzoek toetsen aan onze dagelijkse onderwijspraktijk en ervaringen uitwisselen over wat werkt en niet werkt in de klas. Daarbij laten we ons informeren door onderzoek, niet leiden.

Praktijkgericht onderzoek doen en beschrijven

van werkdocument tot eindverslag

Instructional Design

Uitdagend Ontwerpen | Voor educatieve doeleinden | Jan Scharloo

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.